STOP TTIP & CETA, DE STRIJD GAAT VERDER?

De volgende etappes, de pro’s en contra’s…

21 oktober 2017 • 10u - 13u • Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel

Zaal J. Huisman • Gratis • FR/NL


 
 

Open plenaire vergadering, met deelname van organisaties en bewegingen die de afgelopen jaren in België aan de kar van het protest hebben getrokken

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, werd een jaar geleden getekend in weerwil van een ongewoon intens en breed protest. Het akkoord is gedeeltelijk in voorlopige uitvoering gegaan op 21 september, maar het blijft mogelijk op het te stoppen. De onderhandelingen voor TTIP zijn opgeschort maar kunnen worden hernomen. Ondertussen vallen in de komende maanden belangrijke beslissingen over andere even verontrustende akkoorden die in de maak zijn. Toch bestaan er goede alternatieven. Een uitnodiging om samen de volgende etappes uit te tekenen van deze strijd, op lokaal en mondiaal vlak.


Programma:

• Terugblik: wat hebben we gewonnen en wat hebben we verloren en wat is nog binnen te halen? ( foto's en video's)
• Tussenkomsten van boeren, mutualisten, vakbonders, burgers, verenigingen... 1 jaar later.
• En nu ? Waar staan we: 3 voorstellen:

1. De derde Europese bijeenkomst van TTIP- en CETA-vrije zones in België?
2. Een nieuw Internationaal Verdrag voor onze grondrechten tegenover de multinationale bedrijven?
3. Een volksraadpleging over CETA? Noteer alvast: De samenkomst aan het Vlaams Parlement om 13u op dinsdag 7 november ter ondersteuning van de hoorzitting over CETA op vraag van 15.000 burgers en de vreedzame omsingeling van het Berlaymontgebouw door het Gemeenschappelijk vakbondsfront op woensdag 8 november tegen de anti-sociale maatregelen van de regering Michel.

Als afsluiter een informele drink en babbel over komende acties, lokaal of niet, burgerlijk ongehoorzaam of niet.

Alliantie Alliance Allianz d19-20