Ultimatum!

stop-ceta-d19-20

In de komende weken zal CETA al dan niet ondertekend worden, dat giftig verdrag met Canada dat ook de deuren opent voor TTIP. Als het verdrag getekend wordt zal het enorm slechte gevolgen hebben voor de rechten en het leven van werknemers, boeren en de burgers in het algemeen! CETA ondertekenen betekent de sleutels van de democratie afgeven aan de financiële kringen, aan de multinationals en aan private rechters. De arbeiders bij Caterpillar en honderden gemeenten in België die zich TTIP/CETA-vrij verklaarden weten goed waarover het gaat!

Met dergelijke verdragen worden werknemers nog meer elkaars concurrenten, met loons-vermindering en jobverlies als gevolg. Ze brengen nog meer sociale en fiscale dumping met zich mee, beperken de onderhandelingspositie van de werknemers, ontmantelen nog verder de sociale bescherming en ze leveren de openbare diensten uit aan de aandeelhouders. Door dergelijke akkoorden te ondertekenen wil de regering Michel een kroon zetten op haar afbraak van de sociale verworvenheden.

Op dit ogenblik kan België CETA niet ondertekenen. Een regionale regering, de Waalse, gaf gevolg aan de wil van het volk en weigerde een mandaat te geven aan de federale regering ter ondertekening. De andere deelregeringen gaven wel toe aan de druk van patroons- en boerenfederaties, van de EU en de Verenigde Staten.

Wij zijn vastbesloten om CETA ten grave te dragen. De ondertekeningsceremonie is voorzien op 27 oktober in Brussel, bij de topontmoeting EU-Canada. Die top moet er niet komen! Wij zullen in ieder geval aanwezig zijn, om onze overwinning te vieren of om de ondertekening te verstoren.

In afwachting daarvan, nodigen wij u uit om volgende week samen te komen voor alle Belgische regionale parlementen (zie data en uren hieronder): in Brussel (Brussels en Vlaams Parlement), Eupen en Namen. De parlementen moeten de fundamentele rechten van de burgers respecteren, en het ondertekeningsmandaat weigeren aan de federale regering. De burgers zullen dit bij de volgende verkiezingen niet vergeten zijn.

Allen naar Brussel, Namen en Eupen

3.10 – 13:00: Waals Parlement, rue Notre-Dame 1, Namen: +32 472 45 17 68

3.10 – 15:30: Parl. Duitstalige Gemeenschap, Platz des Parlaments 1, Eupen: 0474 72 65 95

5.10 – 13:30: Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, Brussel : +32 497 23 07 60

7.10 – 14:00: Brussels Parlement, Lombardstraat 69, Brussel : +32 488 15 02 16

Het soberheidsbeleid en het vrijhandelsbeleid zijn de twee zijden van eenzelfde project dat we met z’n allen moeten bestrijden