Overhandiging van de Europese petitie 07/10/2015
9 juni 2016
Persconferentie d19-20, Vooruit Gent 06/10/2015
9 juni 2016

Voetbal “Allemaal Boer” op 6 en 7/09/2015

Tijdens de twee actiedagen ‘Allemaal Boer’, klaagden de boeren en de consumenten de politiek van de vrijhandelsverdragen zoals TTIP en CETA aan. Met het voetbalspel tussen boeren en  consumenten enerzijds en industriëlen anderzijds, werd aangetoond dat de boeren en consumenten, hun macht wordt ontnomen en dat industriëlen vrij spel hebben. Maar indien alle burgers zich er mee inlaten (de kijkers mochten mee komen op het terrein), dan kunnen we winnen tegen de multinationals en onze huidige machthebbers die deze laatsten ondersteunen.