Voorstelling van de Alliantie

De Alliantie is ontstaan dankzij een oproep van de actieve leden van de FMB (European Milkboard) om te mobiliseren voor de overleving van de kleine producenten. Ze waren zich ervan bewust dat een geïsoleerde weerstand in één enkele sector weinig impact heeft, dat veel andere categorieën van de bevolking te kampen hadden met gelijkaardige problematieken, en besloten dus om samen te werken met syndicaten, NGO's, verenigingen en individuen van alle regio's van het land.

In de huidige context van sociale achteruitgang, waar er weinig hoop is op een ecologische evolutie in het politiek beleid, daar waar de openbare diensten bedreigd worden en de democratie in gevaar is, zijn wij er van overtuigd bij Alliantie, dat het noodzakelijk is dat wij onze krachten samenbundelen, om weerstand te bieden tegen economische en politieke beslissingen die nefast zijn voor onze toekomst en deze van de komende generaties.

De Alliantie d19-20 wens zich niet te linken aan een politieke partij. Wij verkiezen op een geweldloze manier de politieke scène te bezetten. We willen de kracht van een platform van organisaties aanvullen met de inzet van individuen.

We werken rond twee grote thema's : de verwerping van het EU-soberheidsbeleid en de nieuwe generatie vrijhandelsverdragen, het verdrag tussen de Europese Unie en de VS (TTIP), het verdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA), en het verdrag dat de privatisatie van openbare diensten beoogt (TISA).

Wij maken de wereld